Składy komitetów

Komitet naukowy

prof. dr hab. Dariusz Doliński (SWPS)
prof. dr hab. Józef Maciuszek (UJ)
prof. dr hab. Romuald Polczyk (UJ)
dr hab. Wojciech Cwalina, prof. UMCS
dr hab. Tomasz Grzyb, prof. SWPS
dr hab. Sławomir Śpiewak, prof. UJ
dr hab. Katarzyna Stasiuk (UJ)
dr hab. Michał Parzuchowski (SWPS)

Komitet organizacyjny

dr hab. Michał Parzuchowski (SWPS)
mgr Aleksandra Tołopiło (SWPS)
Natalia Zwara (SWPS)
Aleksandra Tyrzyk (SWPS)
Zuzanna Szpak (SWPS)