Tematyka konferencji

Tematyka Konferencji obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia dotyczące wpływu społecznego pojawiające się na różnych płaszczyznach życia. Nawiązują one do takich sfer jak:

  • techniki i metody wywierania wpływu społecznego w teorii i praktyce;
  • skuteczność wpływu społecznego;
  • uwarunkowania wpływu społecznego;
  • perswazja, manipulacja, kłamstwo;
  • relacje między poznaniem społecznym a wpływem społecznym;
  • wpływ społeczny w środowisku pracy i przestrzeni społecznej (w mediach, reklamie, biznesie, polityce);
  • wpływ społeczny w szkole, w procesie nauczania, wychowania i edukacji;
  • wpływ społeczny w bliskich związkach (w relacjach intymnych, w relacjach przyjacielskich);